Masoński spisek - największe zagrożenie dla ludzkości!

2013-02-26 12:00

 

Jak to nie ma masońskiego spisku? Przeczytaj ten artykuł koniecznie, nic nie stracisz a wiele zyskasz!


Wielu z nas słyszało zapewne o masonach, Georgu Orwellu, światowym rządzie i spisku światowym. Niektórzy nazywają to''Teoriami spiskowymi''. Jednak czy są to tylko teorie? Czy następujące po sobie nagle nie wiadomo dlaczego rewolucje, wojny, epidemie są celem przypadku? Skąd się wzięło AIDS? Powstało samo z siebie jak wirusy grypy, czy może stworzono je w laboratorium? Dlaczego media starszą nas kolejno SARS, ptasią grypą, świńską grypą, wojnami, terroryzmem itd. Dlaczego media i politycy kłamią? Skąd tyle wrogości i ataków na Kościół? Dlaczego promuje się zboczenia, niewierność, używki, demoralizację? Dlaczego niszczy się rodzinę? Dlaczego tak nagle pojawiają się na świecie różne ruchy np. obrońców zwierząt, sekty itd. skąd mają one tak duże zaplecze finansowe na swoją działalność? Dlaczego zafałszowuje się historię? Dlaczego programy telewizyjne są na niskim poziomie? Dlaczego warunki bytowe ludzi na świecie z dnia na dzień się pogarszają. Skąd się biorą wszelkie kryzysy? Czy naprawdę jest to wynikiem przypadku? Drogi Czytelniku, nawet jeśli uważasz to za głupoty, stratę czasu przeczytaj ten artykuł do końca. Nic nie stracisz, a możesz mnóstwo zyskać!

Artykuł ten (choć wydawać się może obszernym) nie jest całkowitym przedstawieniem wątku dotyczącego spisku, co zresztą oczywiste. Nie da się w jednym artykule przedstawić całkowicie i omówić danego problemu. Artykuł ten ma na celu jedynie zwrócenie uwagi czytającej go osoby do poszukiwania Prawdy i zachęcenia do badania istoty masońskiej konspiracji NWO.


1. GEZENZA SPISKU. DWIE SIŁY ŚWIATA: CHRZEŚCIJAŃSWTO I GNOZA. BÓG I SZATAN.

Wspólną ideą, można by powiedzieć wiarą scalającą wszystkie loże, organizacje masońskie, paramasońskie, oraz new age'owskie jest gnoza. Gnoza powstała w środowisku żydowskim i jest tak stara jak samo chrześcijaństwo. Gnostycy jako cel obrali sobie zmiecenie chrześcijaństwa z powierzchni ziemi i zajęcie miejsce Kościoła. Walka trwała już w starożytności. Gnostycy podrabiali Ewangelie, przeinaczali Jej sens, pisali fałszywe listy, apokalipsy itd. chcąc wtrącić swoje kłamstwa do życia pierwszych chrześcijan. Zakładali nawet swoje ''kościoły'' podszywając się pod wiernych Jezusa. Z czasem ogarnięci niemocą i fanatyzmem dopuszczali się zbrodni i przyłączali się do prześladowań jakie dotknęły chrześcijan najpierw ze strony synagogi żydowskiej, później zaś ze strony władz Imperium Rzymskiego. Kres prześladowaniu przyniosło panowanie cesarza Konstantyna Wielkiego, toteż gnoza musiała zejść do podziemia. Odradzała się ona przez następne stulecia wśród sekt takich jak bogomili i paulicjanie siejący rewolucyjny, niebezpieczny fanatyzm na terenie Bizancjum i Bliskiego wschodu. To właśnie z tymi sektami podczas wypraw krzyżowych zetknęli się Krzyżowcy. Tutaj zdrady dopuścili się głównie Templariusze. Zakon mający służyć Bogu odwrócił się od Niego i zaczął czcić bożka bafometa utożsamianego z lucyferem! Zaczadzony gnozą Zakon Templariuszy został rozwiązany (patrz. punkt 2), lecz gnoza wraz z innymi Krzyżowcami przywlekła się do południowej Francji, gdzie zamieniła się w ruch katarów. Katarzy byli średniowiecznymi new age'owcami. Gardzili życiem, materią, uważali zwierzęta za lepsze od ludzi, byli wegetarianami. Ich rytuały opierały się o czczenie lucyfera ukrywanego pod pentagramem. Fanatyzm jakim kierowali się katarzy w stosunku do ludności chrześcijańskiej doprowadził do tego, iż ta zwróciła się do władz i papiestwa o zorganizowanie krucjaty przeciwko sekcie katarów. Jednak niektórzy katarzy przetrwali i wraz z żydowskimi kabalistami i alchemikami podłożyli w następnych stuleciach podwaliny pod powstanie Różokrzyżowców, którzy to stali się protoplastami masonerii! Ostatecznie w 1776 roku Adam Weishaupt założył Zakon Iluminatów mający być najwyższą lożą masonerii, który to wypełni jej powołanie jednocząc całą tradycję gnostyczną i zniszczy Kościół doprowadzając zarazem świat do ruiny na której czele powstanie masońskie państwo światowe! Masoni uznali Kościół za największą przyczynę niepowodzeń ich duchowych, gnostycznych przodków. Stwierdzili, że przez to wszystko zasługują na to aby rządzić światem. Zaprzysięgli spisek w celu zniszczenia Kościoła i suwerenności państw.


2. PRAWDZIWA WERSJA HISTORII POWSZECHNEJ

Nie przedstawię tu opisu całości dziejów. Zwrócę jednak uwagę na poszczególne, najbardziej zakłamane jej aspekty. Najbardziej zafałszowana jest historia dotycząca przeszłości Kościoła. Przedstawia się Średniowiecze jako epokę ciemnoty, zacofania i wojen. Kościół zaś jako okrutną, zbrodniczą organizację. Jest to obrzydliwa propaganda nie mająca nic wspólnego z faktami historycznymi! Jednakże media, edukacja i szkolnictwo wyższe są w rękach spiskowców. Pozostali zaś często powielają kłamstwa nie szukając Prawdy. Przykładem fałszu jest zła legenda Świętej Inkwizycji. W rzeczywistości była ona łagodniejsza od ówczesnych sądów świeckich, badała oskarżonego pod kątem choroby psychicznej, skazywała wielu morderców i gwałcicieli. Bardzo rzadko wydawała wyroki śmierci, chroniła przed samosądami. Dla wielu jest jednak na straszakiem, czymś złym, samowolką i zbrodnią. Z kolei wybiela się historię tzw. palenia czarownic, czyli samosądów których na ludziach dokonali radykalni protestanci. Ilość wojen w czasach Średniowiecza w ogóle nie przewyższa liczebnie wojen prowadzonych w starożytności i w czasach współczesnych. W XX wieku dokonano o wiele okrutniejszych zbrodni i wojen i to bez użycia nowoczesnej broni (przykład wojna domowa w Rwandzie, warto o niej poczytać!) Podobnie rzecz ma się z Templariuszami, za których upadek winą obarczono papiestwo, choć to było wówczas zależne od królów Francji (niewola awiniońska). Rewolucje francuską uważa się za dobrą, neguje się jej zbrodnie, a nowe porządki jakie zaprowadziła w prawie i polityce uważa się za postępowe i pozytywne. Podobnie ma się rzecz ze wszystkimi wojnami i rewolucjami. Przedstawia się nazizm jako opozycję do komunizmu co jest całkowitą bzdurą. Zarówno nazizm jak i komunizm powstały z inspiracji masonerii. Hitler był członkiem masońskiego Thule, cała III Rzesza zachłyśnięta była okultyzmem, legendami germańskimi, magią itd. Warto poszukać informacji na ten temat. Nazizm niczym nie różnił się od komunizmu. Narodowy socjalizm (socjalizm!) podobnie jak w ZSRR, z tą małą różnicą, iż Związek Radziecki przedstawiał go nie patrząc na narodowość, czego nie można powiedzieć było o III Rzeszy. Sam Karol Marks był masonem, członkiem Zakonu Iluminatów. Historykom celowo mydli się oczy, aby nie zwracali uwagi na to, kto stoi za danymi wydarzeniami! Wszystkie wojny i rewolucje od czasów XVIII wieku były z góry zaplanowane, a poszczególne ideologie i państwa pełniły rolę marionetek, formę widoczną dla ogółu, lecz to ci niewidoczni sprawcy stali za owymi zbrodniami! Warto również zwrócić uwagę na tzw. zakazaną archeologię. Z wielu odkryć archeologicznych wynika, iż na ziemi przed tysiącami lat istniały równie rozwinięte technicznie cywilizacje co obecnie. Odkrycia te są ukrywane przed opinia społeczną!


3. GLOBALIZM

Masoneria dąży do stworzenia światowego państwa. Widząc, że metoda podboju militarnego nie przynosi dobrych efektów, gdyż zawsze powstaje ruch oporu, powstania przeciwko okupantowi itd. postanowiła zjednoczyć świat podstępem. Wywołując dwie wojny światowe i podżegając przeciwko sobie różne narody masoni wystąpili zarazem przed światem jako ''rozjemca'' wojen. Schemat przedstawia się ta: teza - stworzyć dwie wrogie siły, antyteza - skłócić te siły do wojny, synteza - wystąpić jako rozjemca i wprowadzić swój porządek na ziemi. Sprytne prawda? Dlatego też takie twory jak UE, ONZ, UNICEF, NATO, OBWE, UA itd. są niczym innym jak organizacjami przestępczymi terroryzującymi współczesny świat. Z pozoru przeciwnicy wojen, zwolennicy wolności i pokoju. W rzeczywistości podżegacze wojen, manipulanci wtrącający się do niepodległych krajów ze swoimi ograniczeniami i wyzyskiem, oraz przeciwnicy wolności. 
Tutaj zwracam ci uwagę Drogi Czytelniku abyś poszukał informacji (na rzetelnych oczywiście stronach) w internecie o tak obrzydliwych i niebezpiecznych organizacjach globalistycznych jak Grupa Bildenberg, Komisja Trójstronna, CFR, Fabian Socjety, Pilgrims Socjety, organizacjach które założyli członkowie wysokich rangą rodzin masońskich takich jak Rockefellerowie, Rotschildowie i Morganowie.


4. SRAWA RELIGII. ATAKI NA CHRZEŚCIJAŃSTWO I ISLAM. POWSTANIE I CELE NEW AGE ORAZ ROZWÓJ SEKT - SYJONIZM

Największym wrogiem masońskiego spisku NWO są oprócz patriotyzmów również i religie. Jak wiadomo człowieka nie da się całkowicie pozbawić duchowości. Dlatego twórcy NWO chcą wmusić ludzkości swoją religię, globalną, synkretyczną, która będzie mieszaniną ideologii ezoterycznej masonerii, religii Dalekiego Wschodu, pogaństwa, okultyzmu, herezji, seksizmu, astrologii i magii. Aby tego dokonać promuje się to wszystko w mediach, a nawet naucza w szkołach. NWOwcy nadali parapsychologii rangę nauki. Drugą metodą jest podkopywanie obecnie istniejących religii od wewnątrz w celu wykorzystania ich wraz z kapłanami do celów nowej globalnej religii. Buddyzm, hinduizm i animizm z łatwością nadają się do tej obróbki. Inaczej sprawa ma się z chrześcijaństwem i islamem, toteż napuszcza się te religie nawzajem na siebie. Te grupy osób z danych religii, które sprzeciwiają się temu procesowi są szkalowane w mediach i atakowane. W Polsce jak i całej Europie praktycznie nie ma ani jednego dnia, w którym media nie atakowałyby Kościoła. Cały internet z dnia na dzień jest coraz bardziej zalewany falami nieuzasadnionej nienawiści do katolicyzmu. Twórcy NWO wysyłają również swoich agentów do seminariów. Już na początku XX wieku wielu księży, biskupów i kardynałów było masonami niszczącymi Kościół od środka. Tak jest do dziś. Masońskiej agenturze ulegli nawet niektórzy papieże nabierając się na złudne hasła ekumenizmu i modernizmu serwowane przez new age'owców, którym jak wiadomo na dobru Kościoła nie zależy.
Religią globalną ma być new age (nowa era), która według masonów ma być religią, która wprowadzi ludzkość w Nowy Porządek Świata. Stąd te wszystkie teorie o rychłym końcu świata, nadejściu ery wodnika itd. Twórcami new age byli ludzie z kręgów wysokiej masonerii, teozofowie. Na przykład Helena Bławatska, czy Alice Bailey. New age postuluje utworzenie świata, w którym nie będzie podziałów. Brzmi świetnie prawda? Jednak kryje się za tym coś innego, złego. Zniesienie podziałów zdaniem guru new age oznacza zniszczenie rodziny, niszczenie podziału na płeć, promowanie zboczeń, zlikwidowanie państw, stworzenie z ziemi jednego organizmu państwowego z jednym rządem, likwidacja starych religii głównie chrześcijaństwa, stworzenie z ludzkości jednej rasy i jednego narodu. Cele te idealnie pasują do masońskiego planu rządu światowego i NWO. Ludzkość wymieszana kulturowo, rasowo, religijnie i narodowościowo stworzy z biegiem lat jedną rasę, toteż wszelkie podziały na państwa znikną, a światowa totalitarna władza będzie już tylko kwestią czasu! Stąd też jak grzyby po deszczu mnożą się na świecie różne sekty i ruchy promujące ''duchowość''. Kolejnym kłamstwem spiskowców masońskich jest UFO. Nie ma żadnych kosmitów. UFO to tajna ziemska, wojskowa technologia. Już podczas II wojny światowej Hitler produkował statki w kształcie spodka (nazistowski projekt Vrill). Twórcy nowego porządku i new age wmawiają istnienie kosmitów po to, aby poniżyć ludzkość. Głoszą, że kosmici są od nas lepsi, inteligentniejsi, twierdzą iż ludzie zostali nawet przez nich stworzeni. Wszystkie te kłamstwa mają na celu przyciągnięcie ludzi do new age i masońskich spiskowców, którzy podają się za zastępców kosmitów na ziemi! New age przywiązuje również olbrzymią uwagę do ekologii. Spiskowcy uważają ludzkość za gorszą do zwierząt. Widać to coraz bardziej po prawodawstwie, które stopniowo stawia zwierzęta wyżej od człowieka. Masoni uważają, że w celach ekologicznych należy zmniejszyć ilość ludzi na ziemi. Jest to część depopulacji opisanej w punkcie 5.
Bardzo ogromną rolę w finansowaniu NWO i new age odgrywają środowiska żydowskie (w sensie syjonistyczne). Jak twierdzi wybitny izraelski historyk Szlomo Zand (uznawany przez syjonistów za antysemitę) prawdziwi Żydzi to Palestyńczycy. Ludność zaś mieszkająca w Izraelu i w światowej diasporze to członkowie różnych narodów, których przodkowie przyjęli judaizm np. Chazarzy. To właśnie ci ''Żydzi'' finansują Hollywood, które straszy ludzkość wojnami i promuje new age w swoich filmach. To właśnie syjoniści planują III wojnę światową wrzucając wszystkie państwa ziemi do dwóch wrogich obozów: Izraela, Ameryki Pn. i Europy, oraz Islamu, Azji i Ameryki Południowej.


5. DEPOPULACJA - ZMNIEJSZENIE LICZBY LUDZI NA ZIEMI 

Łatwiej jest rządzić ludźmi, kiedy jest ich mniej. W dzisiejszych czasach powstają coraz lepsze maszyny i roboty. Dlatego spiskowcy wiedzą, że nie będą potrzebowali miliardów niewolników. Wystarczy im o wiele mniej ludzi. NWOwcy uważają, że ludzi na ziemi jest za dużo. Stąd medialna propaganda na temat ''przeludnienia''. Aby tego dokonać wywołuje się wojny np. poprzez podżeganie przeciw sobie różnych narodów i plemion oraz rozprzestrzenianie chorób. Metody te są obecnie stosowane głównie w biednej Afryce. Choroby takie jak AIDS czy zmutowane grypy stworzono w laboratoriach. W bardziej cywilizowanych częściach świata stosuje się inne metody. Do wody, paliw itd. dodaje się dodatkowe trucizny. Nowe paliwo używane przez samoloty odrzutowe w USA i UE zawiera silne trucizny, które dzięki smugom kondensacyjnym pozostają na długi czas w powietrzu zajmując duże obszary. Media wyśmiewają tradycyjny model rodziny, uważa się, że dzieci przeszkadzają w karierze, promuje się aborcję i eutanazję. Niestety spiskowcy idą o wiele dalej. W XX wieku olbrzymią krzywdę wyrządziła ludzkości eugenika! Tysiące ludzi zostało wykastrowanych jak zwierzęta! Sterylizowano nawet kobiety, tak, że te już nigdy nie mogły mieć dzieci! Wielkimi zwolenniczkami sterylizacji ludzi oraz eugeniki są do dziś feministki, które należą do zbrojnego ramienia spiskowców zmieniającego mentalność społeczeństwa. Te okaleczające metody stosowano w takich krajach jak USA, Portoryko, Szwecja, Dania, Norwegia i ZSRR. W Polsce w ostatnich latach dokonano bezprawnego wysterylizowania kobiety. Bez jej wiedzy lekarze po porodzie pozbawili ją na zawsze płodności. Była to matka małej Róży pani Wioletta W. Cała Polska była w szoku, a jednak te okrutne praktyki stosowano (i potajemnie nadal stosuje się) w tzw. krajach demokratycznych! Spiskowcy w depopulacji posuwają się jeszcze dalej. Niszczą służbę zdrowia, dodają trucizny do żywności (sami mają na nie lekarstwa, których ludzkości nie ujawnią), promują żywność GMO, przez której spożywanie umiera wielu ludzi. Wszystko to po to, aby zostało nas maksymalnie pół miliarda. Aby to ostatecznie przypieczętować spiskowcy szykują nam III wojnę światową, w której udział wezmą dwa obozy: USA i Europa oraz Azja i Islam. Wojna ta ostatecznie wyludni naszą planetę i zapoczątkuje Nowy Porządek Świata.


6. DEMORALIZACJA SPOŁECZEŃSTWA

Nie od dziś wiadomo, że ogłupionym, zdemoralizowanym człowiekiem łatwiej manipulować. Ktoś, kto ma wąskie horyzonty myślowe, jest uzależniony od używek, większość czasu spędza z dala od wiedzy i nauki z łatwością nabierze się na każde kłamstwa, które na okrągło tłoczą media i politycy. Toteż całe zastępy naukowców, nauczycieli, polityków, wychowawców i dziennikarzy nie zwracają większej uwagi na walkę z narkomanią, pedofilią, alkoholizmem. Niektóre grupy idą dalej i promują zboczenia i używki jako coś dobrego, nieszkodliwego. Rozpada się przez to pojęcie związku dwojga osób, rozpada sakrament i instytucja małżeństwa, rozpadają się rodziny. W życie prywatne bezczelnie wkracza państwo ingerując w życie prywatne ludzi np. Odbiera się dzieci rodzicom. Nastolatkowie, już nawet dzieci uprawiają seks, który zaczyna być ich głównym celem w życiu. Rządy poszczególnych państw legalizują zboczenia, a ich przeciwników ścigają określając ich kolejno ''homofobami'', ''fanatykami'', ''rasistami'' itd. Już od najmłodszych lat wpaja się dzieciom, że w przyszłości będą mogły zmienić swoją płeć, że nie wynika ona z urodzenia. Wmawia się dzieciom, że dziewczynki mogą zachowywać się jak chłopcy, a chłopcy jak dziewczynki. Coraz więcej mięczaków, płaczków i tchórzy wśród mężczyzn, zaś kobiety są bardziej męski, zaborcze i agresywne. Twórcy NWO całe to zło nazywają ''postępem''. Ale cóż to za postęp skoro przynosi on jedynie straty?


7. MANIPULACJE, PRANIE MÓZGU PRZEZ MEDIA, SZKOŁY I UCZELNIE

Profesorowie, wykładowcy, nauczyciele, rektorzy uczelni i dyrektorzy szkół są poddawani stosownej obróbce umysłowej i specjalnie przygotowywani do wykonywania swoich ról, tak jak chce tego władza. Oczywistą rzeczą jest, że ogłupiony nauczyciel będzie w szkole ogłupiał swoich uczniów. Tym samym młode pokolenie opuści szkolne mury z papką głupoty w głowie. Niemoralni, antypatriotyczni, antychrześcijańscy, nie mający pojęcia o historii i przemianach na świecie, podatni na manipulacje absolwenci, których jedynym prestiżem jest dyplom. Dlatego też masoni nie lubią szkół prywatnych, zwłaszcza katolickich. 
Niech nikt nie wierzy też w to co mówią gadające głowy z polsat news, tvn24 i im podobnych stacji! Oni kłamią! Nawet jeśli przedstawiają jakieś wydarzenie to zatajają wiele faktów, przeinaczają informacje narzucając widzowi swoją, niby jedynie słuszną rację! To manipulanci!!!

Na koniec tego punktu zacytuję słowa niejakiego Johna Swintona, amerykańskiego dziennikarza znanej gazety ''The New York Times'', który w dzień odejścia na emeryturę nie wytrzymał i powiedział prosto z mostu to, co mu od dawna leżało na sercu, szokując przy tym Amerykanów!

Oto, co powiedział:

''Każdy z obecnych tutaj wie, że niezależna prasa nie istnieje. Wy to wiecie i ja to wiem: żaden z was nie ośmieliłby się ogłosić na łamach gazety swoich własnych opinii; a gdyby nawet się ośmielił, zdajecie sobie sprawę z tego, że nie zostałyby one nigdy wydrukowane. Dostaję ileś dolarów tygodniowo za to, żebym powstrzymywał się od wyrażania własnych poglądów i opinii w gazecie, w której pracuję. Wielu tu obecnych otrzymuje podobną zapłatę na identycznych zasadach.
Gdyby ktoś z was był na tyle szalony, by uczciwie opisać sprawy, znalazłby się natychmiast na bruku. Gdybym dopuścił, by moje prawdziwe opinie zostały opublikowane w którymkolwiek numerze gazety, straciłbym pracę w niecałe 24 godziny.
Praca dziennikarza polega na niszczeniu prawdy, łganiu na potęgę, deprawowaniu, zohydzaniu, czołganiu się u stóp mamony, sprzedawaniu siebie, sprzedawaniu swojego kraju i swojego Narodu wzamian za chleb swój powszedni, czy też - co sprowadza do tego samego - za swoją pensję. Wiecie to wy i wiem to ja. Cóż to więc szaleństwo, wznosić toast za niezależną prasę!
My, dziennikarze jesteśmy wasalami, instrumentami w rękach bogaczy, którzy potajemnie spiskują i kierują wszystkim zza kulis! My jesteśmy ich marionetkami! To oni pociągają za sznurki, a my tańczymy! Nasz czas, nasz potencjał i nasze talenty są w rękach tych ludzi. Jesteśmy intelektualnymi prostytutkami!''


8. DEZINFORMACJA i FAŁSZYWA OPOZYCJA (KONTROLOWANA OPOZYCJA)

Twórcy NWO nie zapomnieli jednak o tym, że prędzej, czy później coś z ich spisku może ujrzeć światło dzienne. Tak też i się stało. Niektórzy od dawna wiedzieli o spisku. Zwłaszcza po wypadku jakiego podczas burzy latem w 1784 roku doznał jeden ze spiskowców wiozący z terytorium dzisiejszych Niemiec do Francji instrukcje dla francuskich masonów dotyczące wywołania w tym kraju rewolucji. Człowiek ów zginął, a wiele dokumentów dostało się w ręce ludzi nie mających nic wspólnego ze spiskiem. Jednak wielu bagatelizowało konspiracje (podobnie jak obecnie), niemniej jednak niektórzy zaczęli badać spisek i przeciwstawiać się mu. Pierwszy dokonał tego Kościół Katolicki i jego ówczesne zbrojne ramię - Zakon Jezuitów. To właśnie dzięki Jezuitom bardzo dużo wiemy dziś o zalążkach spisku, masońskich ceremoniach i planach konspiratorów. Jezuici posiadali swoich agentów rozpracowujących masoński spisek od wewnątrz. Przykładem tego może być np. ksiądz Jezuita Augustin Barruel. który uznawał masonerię i jej guru za ''diabłów wcielonych'' - stąd właśnie to powiedzenie. Tak więc Jezuici byli i są nadal przeciwko NWO. Jednak wielu twierdzi, że jest inaczej, choć nigdy nie potrafią przedstawić dowodów, a ich jedynym argumentem są bluzgi. Są to tak zwani dezinformatorzy. Spiskowcy doskonale wiedzą, że prędzej czy później zawiąże się przeciwko nim jakaś forma opozycji. Dlatego też masoneria sama tworzy taką ''opozycję'', którą kontroluje wprowadzając wszystkich swoich przeciwników w błąd. Dezinformatorami i kłamcami są między innymi twórcy filmu ''Zeitgeist'', David Icke, Jan Udo Holey zwany van Helsingiem (nie mylić z postacią filmową) twórcy popularnych, szerzących kłamstwa portali o spisku ( w Polsce są to neworldorder.com, globalnaswiadomosc.wordpress, stopsyjonizmowi,wordpress, zbawiennie.com, iluminaci.pl, nowyczlowiek.pl,davidicke.pl, paranormalne.pl, prawda2.info i wiele innych mniej znanych stron, oraz blogów). Widzimy zatem, że masoni stworzyli niby opozycję, którą kontrolują. Po czym poznać czy na danym portalu przedstawia się prawdę na temat NWO? Portale posługujące się kłamstwem (jak i dezinformatorzy ogólnie) mają taką wizję NWO:

- rzadko zajmują się problemami sfery światopoglądowej, a jeśli to robią to zajmują stanowisko przychylne NWO i spiskowi (np. nie wspominają o zwalczaniu aborcji, eutanazji i zboczeń, które jak wiadomo są częścią depopulacji. nie wspominają o walce z narkotykami, a nawet promują używki i zboczenia).

- uważają Jezuitów za twórców spisku, nie odnoszą żadnej wagi do historii konspiracji, do dziejów masonerii itd. Całkowity brak przedstawiania faktów historycznych jest oznaką dezinformacji. Kłamcy i agenci nie chcą, aby przeciwnik spisku wiedział za dużo o jego powstaniu, przeszłości i strukturze. 

- promują new age, magię, astrologie, okultyzm i wszystko co związane z masonerią

- promują wszelkie projekty typu cheops, camelot itd. 

- uważają, że niedługo nastąpi jakaś magiczna zmiana ludzi na ziemi

- atakują Kościół (zarówno posoborowy i przedsoborowy), nie przywiązują wagi do zmian mających miejsce w Kościele po soborze watykańskim II, wymyślają z kolei nie mające nic wspólnego z prawdą wątki dotyczące przeszłości Kościoła, zwłaszcza początków chrześcijaństwa.

- twierdzą, że kosmici istnieją, bredzą o jakichś jaszczurach, ufolach itd. mających rzekomo być odpowiedzialnymi za spisek. Taktykę tę stosuje kłamca i zionący nienawiścią do chcrześcijaństwa i Biblii mason David Icke, który zwala całą winę za zło na ziemi nie na spiskowców i morderców, lecz na jakichś kosmitów. Ma to na celu ośmieszenie opozycji wobec spisku w oczach ludzi i obarczenie winą za spisek nieistniejące byty, oczyszczając tym samym z zarzutów masonerię.

- promują głupoty w stylu: ''koniec świata w 2012 roku'' - brednie te mają na celu ośmieszyć prawdziwych przeciwników spisku

- uważają Watykan za główną siedzibę spisku i globalizmu

- promują lewactwo i atakują nacjonalizm

- uważają za autorytety osoby i postacie historyczne, które zamieszane były/są w spisek np. Alberta Einsteina, Ernesta Che Gevaurę, Baracka Obamę , Dalajlamę XVI itd.

Drogi czytelniku! Jeśli zobaczysz choćby jeden z wyżej wymienionych punktów na jakiejś stronie internetowej, w książce lub w filmie dotyczącym spisku masońskiego i nowego porządku świata (NWO) wiedz, że jest to dezinformacja mająca na celu namieszać Ci w głowie!!! CZYTAJ, OGLĄDAJ I SŁUCHAJ TYLKO TEGO CO PREZENTUJĄ KATOLICY WIERNI PRZEDSOBOROWEJ TRADYCJI I NACJONALIŚCI! Oczywistością jest przecież, że ktoś kto popiera choćby częściowo ów spisek nie może być przeciwnikiem konspiracji! Każdemu inteligentnemu badaczowi spisku od razu wyda się dziwnym to, że część ''przeciwników konspiracji'' promuje niektórych masonów, komunistów, sekciarzy itd. Ci, którzy częściowo mówią prawdę, a częściowo kłamią są dezinformatorami., nie wolno im wierzyć!9. PRAWDZIWA OPOZYCJA.

Prawdziwą opozycją wobec NWO i spisku masońskiego są Tradycyjni Katolicy, nacjonaliści i patrioci.
Poniżej podaję linki do kilku wybranych blogów i portali, które zajmują się tematyką NWO na poważnie:

https://wezwaniedopra...ykan-vs-NWO.htm

https://zenobiusz.wordpress.com/

https://astral-projec...2,ID402546568,n

https://newage.info.pl/

https://www.piotrskarga.pl/

Zachęcam do szukania informacji na stronach Tradycji Katolickiej, oraz na stronach patriotycznych i narodowych.

Zachęcam również do lektury książki pt. ''Ukryta strona dziejów'' - najlepsza pozycja na świecie, doskonale opisująca masoński spisek, rzetelna, pozbawiona dezinformacji. Polecam!


10. PRZESTROGA NA PRZYSZŁOŚĆ

Jak zauważyłeś Czytelniku elity szykują światu straszną przyszłość. Jednak co ich ku temu zachęca? Czy sama władza? Przecież mają ją już dziś. Pieniądze? To one je tworzą, elity zawsze były zamożne. Drogi Czytelniku tym, co napędza masoński spisek jest religia. Religia lucyferyczna, szatańska. Ponad masońską piramidą, ponad planowanym rządem światowym jest ktoś, ko napędza całą tę machinę - szatan Lucyfer, nazywany przez masonerię ''bogiem światła, aniołem niosącym światło, oświecenie, zwalczającym ciemnotę i ciemnogród'' (patrz. ''Morals and Dogma'' - święta księga masonów napisana przez założyciela Ku Klux Klanu masona Alberta Picke'a). To on jest złym, który steruje elitami świata wykorzystując ich słabości i naiwność. Kiedy zapanuje nowy porządek świata Antychryst ujawni się ludzkości i obieca stworzenie raju na ziemi. Winą za całe zło i wojny obarczy tych, którzy walczą z nowym porządkiem i masońskim spiskiem, głównie Katolików. Wówczas zaczną się prześladowania, ludzkość na rozkaz Antychrysta zniszczy wszystko co związane ze starym porządkiem i bezmyślnie odda się w niewolę złego. Napisałem to Czytelniku, abyś w razie czego wiedział kto jest kim i po czyjej stanąć stronie. Nie wiadomo, kiedy nastanie ucisk. Jedno jest pewne: masoneria wyznaczyła XXI wiek jako ostatni etap budowy swojego strasznego dzieła. Zostały nam zatem ostatnie pokolenia, które trzeba uratować.

Drogi Czytelniku. Jeśli przeczytałeś ten artykuł to serdecznie ci za to dziękuję. Możesz uważać wszytko co tu napisałem za bzdury, jednak abyś nie miał w przyszłości pretensji, że w Twoim kraju nie ma pracy, panuje bieda, ludzie chorują a na świecie są wojny, epidemie, kłamstwo i wyzysk. Nie mniej potem pretensji o to, że twoje dzieci są niemoralne i głupie, a żona cię zdradza. Apokalipsa kiedyś się wypełni, ale możemy jeszcze wszystko odsunąć w czasie. Informujmy zatem ludzkość o Prawdzie i niebezpieczeństwie jakie zagraża światu. Niebezpieczeństwem tym jest masoński spisek w celu stworzenia Nowego Porządku Świata!